Projekt ''Po drugiej stronie dnia'' powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby działań pomocowych skierowanych do osób, które szczególnie odczuły negatywne skutki pandemii. Taką grupę stanowią m.in osoby z niepełnosprawościami. Osoby te, w dobie pandemii wymagają objęcia zintegrowanym systemem wsparcia. Ilość osób, których dotyka kryzys psychiczny z roku na rok niebezpiecznie się zwiększa. Szczególnie widoczny wzrost nastąpił w okresie pandemii. Niestety, pomoc i wsparcie, kierowane do tych osób często okazuje się niewystarczające. System ochrony zdrowia jest niezwykle przeciążony, często osoby w kryzysie zmuszone są do oczekiwania kilka miesięcy na pomoc psychologa bądź terapeuty w ramach NFZ. Niewiele z nich może sobie pozwolić na wizytę prywatną u specjalisty. W efekcie ich problemy narastają i pogłębiają się. Szybka interwencja pozwoliłaby uniknąć wielu negatywnych konsekwecji w sferze psychicznej. Zły stan psychiczny jest niejednokrotnie powodem zahamowania rozwoju zawodowego, społecznego i spadku funkcjonowania jednostki. Bywa, że osoby te tracą pracę a tym samym płynność finansową. Cierpią również relacje rodzinne i koleżeńskie. 

Ideą przyświecającą naszej aktywności jest także destygmatyzacja osób cierpiących na choroby i zaburzenia psychiczne. Chcemy uświadomić społeczeństwo, że osoby te mogą z powodzeniem angażować się w wiele działań w sferze publicznej, oraz wykorzystać swoje doświadczenie do pomocy innym, będącym w podobnej sytuacji. Choroby psychiczne nie stanowią ''wyroku''. Przy pomocy farmakoterapii czy psychoterapii osoba jest w stanie efektywnie funkcjonować, a jej stan ulegać znacznej poprawie. Regularne leczenie może również spowodować remisję, czyli brak lub ustąpienie większości objawów. Z powodu uprzedzeń, sterotypów, strachu i niewiedzy osoby z doświadczeniem chorób i zaburzeń psychicznych są niesłusznie marginalizowane, ignorowane a nawet wyszydzane. Przez wszechobecną stygmatyzację, osoby potrzebujące pomocy często boją się o nią prosić. Obawiają się reakcji rodziny, bliskich i przyjaciół. Nie chcą w swoim środowisku mieć łatki ''wariata''. Wypierają więc pojawiające się objawy, co tylko pogarsza ich stan. Ignorowanie choroby nie sprawi, że zniknie. Wręcz przeciwnie, to właśnie interwencja przy pierwszych niepokojących sygnałach pozwala na zahamowanie procesu chorobowego i znaczną poprawę jakości życia osoby.

Negatywne skutki trwającej od roku globalnej pandemii i wprowadzonych wskutek niej obostrzeń i ograniczeń odczuliśmy wszyscy. Kiedy przeszło rok temu pojawiły się pierwsze doniesienia o pandemii nowego wirusa, nazwanego później SARS-CoV-19, nikt nie przypuszczał jak dramatyczny obrót przybierze jego przebieg. Utrata poczucia bezpieczeństwa, ograniczenie kontaktów międzyludzkich czy przemoc domowa to tylko kilka z problemów, które znacznie nasiliły się w ostatnim czasie. Dziś wiemy już, że ludzkość stanęła przed jednym z najgroźniejszych problemów od początku XXI wieku, a koronawirus pochłonął miliony ludzkich istnień. Destabilizacja ekonomiczna, chaos informacyjny oraz niepewność generują szereg negatywnych konsekwencji. W mediach codziennie pojawiają się informacje o kryzysie ekonomicznym, gospodarczym a także katastrofalnej sytuacji na rynku pracy. Coraz więcej mówi się także o konsekwencjach dla jednej z najważniejszych sfer funkcjonowania człowieka, na której opiera się całe jego działanie - sferze psychicznej. 

W ramach projektu ''Po drugiej stronie dnia'' postanowiliśmy wspomóc ''ciche ofiary pandemii'' czyli osoby z niepełnosprawnościami, o których problemach próżno szukać informacji na pierwszych stronach gazet. Jest to wciąż temat przez wiele osób przemilczany z uwagi na silną stygmatyzację osób cierpiących na choroby i zaburzenia psychiczne. Osoby te, charakteryzujące się ogromną wrażliwością i zwiększoną podatnością na wszelakie stresory i sytuacje trudne, wymagają dodatkowego wsparcia. Ograniczenia a często brak leczenia stacjonarnego wymuszają poszukiwanie innych form pomocowych. Taką alternatywą jest między innymi korzystanie z leczenia środowiskowego np. poprzez wsparcie uzyskiwane od Asystentów Zdrowienia. My proponujemy także innowacyjne działania - wykorzystując technologię i świat wirtualny. Planujemy aby serwis ''Po drugiej stronie dnia'' stał się miejscem, gdzie osoby będące w kryzysie psychicznym zostaną wysłuchane oraz znajdą oparcie i uzyskają potrzebne informacje. Działania takie podejmujemy publikując na stronie oraz na platformie Youtube podcasty, w których oddajemy głos osobom borykającym się z chorobami i zaburzeniami psychicznymi. Nasz zespół czuwa zarówno nad aspektami technicznymi jak i merytoryką prowadzonych działań.

Działania zaradcze oraz minimalizujące destrukcyjny wpływ pandemii na kondycję psychiczną należy wdrażać jak najszybciej. Dlatego też podjęliśmy decyzję o realizacji projektu ''Po drugiej stronie dnia''. Wierzymy, że uda nam się dotrzeć ze wsparciem do osób, które najbardziej go potrzebują w tym trudnym czasie. Nasze działania prowadzimy wielotorowo, dla uzyskania najbardziej efektywnych rezultatów. Dlatego - angażujemy się w produkcje podcastów, zrealizowaliśmy film, a także prowadzimy szkolenia dla Asystentów Zdrowienia. Popularyzujemy wiedzę o chorobach i zaburzeniach psychicznych, a także zapobiegamy wykluczaniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami. Chcemy pokazać, że marginalizowanie ich jest niczym nieuzasadnione. Boimy się nieznanego, a taki właśnie dla przeciętnego człowieka jest świat osób chorujących psychicznie. W rzeczywistości jednak, obawy te są niczym nieuzasadnione. Osoba z niepełnosprawnością to człowiek jak każdy inny. Zdecydowanie sprzeciwiamy się podziałowi na ''normalnych'' i ''nienormalnych''. 

 

Projekt '' Po drugiej stronie dnia '' to m.in .:

SZKOLENIA DLA ASYSTENTÓW ZDROWIENIA

Asystent Zdrowienia to stosunkowo nowy zawód w Polsce, związany z przewidywaną gruntowną reformą psychiatrii, która prognozuje przejście z leczenia szpitalnego na rzecz leczenia środowiskowego. Modyfikacje te podyktowane są zmianami w podejściu do osób chorujących na świecie. Umożliwienie choremu uzyskania wsparcia i oddziaływań leczących poza szpitalnym oddziałem, jak pokazują liczne przykłady z wielu krajów, może być wysoce efektywne. Umożliwienie osobie w kryzysie uzyskania wsparcia blisko jej miejsca zamieszkania, bez konieczności hospitalizacji, pozwala na nieprzerwane funkcjonowanie społeczne. Jest to szczególnie ważne dla osób, które ciężko znosiły sam fakt pobytu w placówce szpitala. Pozwala również na pracę, bez konieczności zwolnienia lekarskiego na czas hospitalizacji. Pacjent może liczyć również na opiekę i wsparcie rodziny, nie narażając się na dodatkowe stresory, jak często ma to miejsce w przypadku pobytu na oddziale psychiatrycznym.

Jednak aby zapewnić wysoki poziom świadczonej pomocy, niezbędna jest obecność wykwalifikowanej kadry i personelu. W tym celu należy zarówno podnosić kompetencje pracowników sektora ochrony zdrowia, jak i stworzyć nowe stanowiska, których zadaniem będzie dopełnienie zespołu terapeutycznego. Oczywiście tak poważne zmiany są kwestią wielu lat intensywnych działań. Wdrożenie proponowanych rozwiązań wymaga zarówno nakładów finansowych jak i zaangażowania ze strony placówek i instytucji pomocowych. Wprowadzenie do grona specjalistów osób, które ukończyły kurs Asystenta Zdrowienia, ma na celu wzbogacenie perspektywy personelu o spostrzeżenia i wskazówki osoby, która doświadczyła kryzysu.

W ramach projektu prowadzimy szkolenia online, które mają pogłębić kwalifikacje Asystentów Zdrowienia, tak, aby efektywniej prowadzili działania pomocowe. Z uwagi na pandemię COVID-19, szkolenie nie mogło odbyć się stacjonarnie. Zdecydowano się na formę zdalną, która umożliwiła uczestnictwo Asystentom Zdrowienia z całej polski. W trakcie szkolenia online, Asystenci uzyskali wiedzę dotyczącą pracy z grupą samopomocową. Szkolenia były współorganizowane wraz ze Szpitalem Klinicznym im.dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Celem szkoleń było przygotowanie Asystentów Zdrowienia z całej polski, do prowadzenia grup samopomocowych dla osób w oraz po kryzysie psychicznym. Taka forma wsparcia, może być uzupełnieniem leczenia stacjonarnego a w niektórych przypadkach nawet je zastąpić. Asystenci wyedukowali w zakresie narzędzi pomocowych, są w stanie efektywnie realizować i koordynować działania w zakresie funkcjonowania grup samopomocowych. Te umiejętności dają szerokie pole do wykorzystywania w systemie ochrony zdrowia a także w rozwoju osobistym Asystentów.

➡️Najważniejsze zagadnienia poruszane w czasie szkolenia to:
– Etapy rozwoju procesu grupowego,
– Role grupowe – ich wpływ na przebieg procesu grupowego
– Komunikacja interpersonalna oparta o zasady dialogu otwartego
– Zasady aktywnego słuchania
– Efektywne wsparcie w kryzysie, narzędzia i techniki pracy niezbędne w pracy grupowej.

Wśród szkolących:

Mateusz Biernat - Asystent Zdrowienia, Prezes Fundacji Człowiek

Agnieszka Fusińska-Korpik - Psycholog Kliniczny

 

PODCAST '' UWAŻAJ NA GŁOWĘ ''         

Za realizacje podcastów odpowiedzialne jest Stowarzyszenie „Uważaj na Głowę”. Stowarzyszenie to zrzesza zarówno profesjonalistów działających w zakresie ochrony zdrowia, jak i osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Przyświecają im wspólne cele - destygmatyzacja osób borykających się z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, a także zwiększenie społecznej świadomości w zakresie zdrowia psychicznego. Jednym z głównych obszarów działania Stowarzyszenia jest produkcja podcastów, których bohaterami są osoby dotknięte trudnościami w obszarze psychiki. Do rozmowy zaproszeni zostali m.in byli pacjenci Szpitala Klinicznego im.dr. Józefa Babińskiego w Krakowie i artyści z doświadczeniem kryzysu. 

Każdy odcinek podcastu jest poświęcony chorobie oraz procesowi zdrowienia osoby borykającej się z problemami psychicznymi. Kanał ''Uważaj na głowę'' w pełni poświęcony został osobom z niepełnosprawnościami. To ich miejsce w internecie, gdzie anonimowo mogą podzielić się swoim doświadczeniem choroby. Opowiadają o chwilach trudnych, niezrozumieniu przez bliskich i środowisko, wykluczeniu, ale też o tym, co choroba im dała - a wbrew pozorom może dać bardzo wiele. Każdy odcinek jest ilustrowany autorską animacją artystki Beaty Sochańskiej. Konwencja podcastów gwarantuje anonimowość bohaterom odcinków, choć wielu z nich zdecydowało się udzielić wywiadów ujawniając swoje dane. Podcasty dla osób biorących w nich udział mają też wymiar terapeutyczny, pozwalają na podzielenie się historią ze swojej perspektywy, bez tematów tabu.

Dotychczas w przestrzeni publicznej mało mówiło się o problemach psychicznych. Uznawane one są za sferę tabu, którą należy zachować dla siebie. Cykl podcastów ''Uważaj na głowę'' odważnie przełamuje ciążącą na osobach z doświadczeniem kryzysu stygmę, umożliwiając im dotarcie do szerszego grona odbiorców. Pokazuje tym samym, że kryzys psychiczny może dotknąć każdego z nas. Nie jest to powód do wstydu czy wycofania się z życia społecznego. Osoby, które mają takie doświadczenie, nadal mogą realizować się zawodowo, rodzinnie, tworzyć relacje i czerpać satysfakcje z życia. Pojawienie się choroby nie sprawia, że osoba staje się mniej wartościowa. Często najbardziej dotkliwe są nie tyle objawy, co odbiór społeczny chorego i jego wykluczenie. Alienacja i odrzucenie osób chorujących znacznie utrudnia im powrót do równowagi psychicznej. Bez odpowiedniego wsparcia, jest jednym z głównych czynników zaostrzających kryzys. 

 

Podcasty publikowane są na kanale Youtube: www.youtube/uwazajnaglowe

Zgłoszenia można kierować na:

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz w wiadomości prywatnej https://www.facebook.com/uwazajnaglowe

 

FILM '' PO DRUGIEJ STRONIE DNIA ''

W ramach projektu powstał film fabularny pt. '' Po drugiej stronie dnia '', dotykający tematyki chorób psychicznych. W filmie ukazane są 3 etapy chorowania: pierwsze symptomy, rozwój choroby oraz droga do zdrowienia. Wśród aktorów znajdziemy uznanych profesjonalistów (m.in. Michała `` Miśka '' Koterskiego), jak i aktorów działających w Teatrze EXIT. Teatr ten zrzesza osoby z niepełnosprawnościami, umożliwiając im działania artystyczne.

Inspiracją do stworzenia filmu była znajdująca się w Szpitalu Klinicznym im.dr. Józefa Babińskiego wystawa pt. ''Uważaj na głowę''. Powstała w 2016 roku wystawa, w całości została przygotowana przez osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, ich bliskich oraz pracowników szpitala. 

Zdecydowaliśmy się zaangażować osoby mające doświadczenie kryzysu psychicznego, jako że zależało nam na autentycznym przekazie. To co zobaczycie na ekranie, jest efektem połączenia artystycznej wizji z realnymi przeżyciami osób chorujących. Przejmujący obraz ukazuje zmagania zarówno z objawami choroby, jak i ze stygmatyzacją społeczną. Wyzwania z jakimi przychodzi się mierzyć osobom dotkniętym niepełnosprawnością niejednokrotnie okazują się niemożliwe do pokonania bez wsparcia innych.

Maciej Sikorski zaprasza Was do świata osób dotkniętych chorobami i zaburzeniami psychicznymi. Podróż ta bez wątpienia nie jest łatwa. To pełna wzruszeń i intensywnych emocji droga, jaką musi przebyć chory. Zdrowienie jest procesem, który przebiega bardzo indywidualnie. Nie każdemu dane jest przejść przez piekło choroby i wyzdrowieć. 

 

Reżyserem filmu jest Maciej Sikorski, dyrektor Teatru EXIT.

Premiera filmu odbyła się 7.06.2021 w Teatrze Nowa Łaźnia w Krakowie.

 Informacje o pokazach premierowych znajdziecie na: www.facebook.com/budzeniepasji 

Po pokazie premierowym odbyła się debata. Udział wzięli :

Prowadzący : Maciej Bóbr
 
Krzysztof Michałkiewicz - Prezes PFRON
Paweł Wdówik - Rzecznik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Małgorzata Kozieł - Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
Mateusz Biernat - Psycholog, Prezes Fundacji Człowiek
Paweł Podgórski - Asystent Zdrowienia
Maciej Sikorski – Reżyser filmu, Dyrektor Teatru EXIT
 
 
Pokazowi towarzyszyła wystawa prac Marcina Babło - artysty z doświadczeniem kryzysu psychicznego, który wystąpił również w jednym z odcinków podcastu ''Uważaj na głowę''. 

 

 

WSPIERAJĄ NAS:

Współpracujemy m.in. z Fundacją Człowiek, Stowarzyszeniem Uważaj na Głowę, Teatrem Exit czy Szpitalem Klinicznym im.dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Projekt jest objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.