„Po drugiej stronie dnia”

Projekt realizowany w 2021 r. przez Fundację Budzenie Pasji

(obecnie Fundację Teatru Exit).

Celem zadania było z jednej strony wsparcie osób, które doświadczają kryzysów psychicznych poprzez przybliżenie osobom zdrowym z jakimi problemami i trudnościami mierzą się nasi beneficjenci, czyli zmiana w obszarze poznawczym realizowana poprzez film, podcasty i publikację książkową.

Z drugiej zaplanowaliśmy bezpośrednie wsparcie dla osób doświadczających kryzysu psychicznego – poprzez cykl warsztatów szkoleniowych oraz superwizji dla Asystentów Zdrowienia.

Projekt finansowany ze środków PFRON

Podcasty

W ramach projektu, wraz ze stowarzyszeniem ’’ Uważaj na Głowę’’, stworzyliśmy cykl podcastów dot. problemów związanych ze zdrowiem psychicznym.